Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
14:00 - 14:30 Класически балет
Средно ниво
14:00 - 15:00
Яна Маринова
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30 Класически балет
Начинаещи
от 15.05.21
15:00 - 16:30
Яна Маринова
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00 Стречинг
Всички нива
16:30 - 17:30
Виктория Сиракова
Трайбъл фюжън
Средно ниво
16:30 - 17:30
Лилия Божинова
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00 Салса
Начинаещи
от 13.05.21
17:30 - 18:30
Салса
Начинаещи II
от 23.09.20
17:30 - 18:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи
от 13.05.21
17:30 - 18:30
Салса
Начинаещи II
от 23.09.20
17:30 - 18:30
Ина, Захари
Трайбъл фюжън
Начинаещи
от 07.02.21
17:30 - 18:30
Лилия Божинова
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00 Салса
Начинаещи
от 01.02.21
18:30 - 19:30
Салса
Средно-напреднали
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Средно ниво
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи
от 01.02.21
18:30 - 19:30
Салса
Средно-напреднали
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Средно ниво
18:30 - 19:30
Ина, Захари
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00 Салса
Начинаещи I
от 10.09.20
19:30 - 20:30
Салса
Средно ниво
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Бачата
Средно-напреднали
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи I
от 10.09.20
19:30 - 20:30
Салса
Средно ниво
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Бачата
Средно-напреднали
19:30 - 20:30
Ина, Захари
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Салса
УСКОРЕН КУРС
Начинаещи
от 05.07.21
20:30 - 21:30
Бачата
Средно ниво
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Бачата
Начинаещи II
от 23.09.20
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Салса
УСКОРЕН КУРС
Начинаещи
от 05.07.21
20:30 - 21:30
Бачата
Средно ниво
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Бачата
Начинаещи II
от 23.09.20
20:30 - 21:30
Ина, Захари
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00 Бачата
Начинаещи
от 22.02.21
21:30 - 22:30
Бачата
Напреднали
21:30 - 22:30
Ина, Захари
Бачата
Начинаещи
от 22.02.21
21:30 - 22:30
Workshops
21:30 - 22:30
Ина, Захари
22:00 - 22:30

Понеделник

 • 17:30 - 18:30
  Салса
  Начинаещи
  от 13.05.21
 • 18:30 - 19:30
  Салса
  Начинаещи
  от 01.02.21
 • 19:30 - 20:30
  Салса
  Начинаещи I
  от 10.09.20
 • 20:30 - 21:30
  Салса
  УСКОРЕН КУРС
  Начинаещи
  от 05.07.21
 • 21:30 - 22:30
  Бачата
  Начинаещи
  от 22.02.21

Вторник

Сряда

Четвъртък

 • 17:30 - 18:30
  Салса
  Начинаещи
  от 13.05.21
 • 18:30 - 19:30
  Салса
  Начинаещи
  от 01.02.21
 • 19:30 - 20:30
  Салса
  Начинаещи I
  от 10.09.20
 • 20:30 - 21:30
  Салса
  УСКОРЕН КУРС
  Начинаещи
  от 05.07.21
 • 21:30 - 22:30
  Бачата
  Начинаещи
  от 22.02.21

Петък

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
17:30 - 18:00 Салса
Начинаещи
от 13.05.21
17:30 - 18:30
Салса
Начинаещи II
от 23.09.20
17:30 - 18:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи
от 13.05.21
17:30 - 18:30
Салса
Начинаещи II
от 23.09.20
17:30 - 18:30
Ина, Захари
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00 Салса
Начинаещи
от 01.02.21
18:30 - 19:30
Салса
Средно-напреднали
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Средно ниво
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи
от 01.02.21
18:30 - 19:30
Салса
Средно-напреднали
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Средно ниво
18:30 - 19:30
Ина, Захари
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00 Салса
Начинаещи I
от 10.09.20
19:30 - 20:30
Салса
Средно ниво
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи I
от 10.09.20
19:30 - 20:30
Салса
Средно ниво
19:30 - 20:30
Ина, Захари
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Салса
УСКОРЕН КУРС
Начинаещи
от 05.07.21
20:30 - 21:30
Салса
УСКОРЕН КУРС
Начинаещи
от 05.07.21
20:30 - 21:30
21:00 - 21:30

Понеделник

 • 17:30 - 18:30
  Салса
  Начинаещи
  от 13.05.21
 • 18:30 - 19:30
  Салса
  Начинаещи
  от 01.02.21
 • 19:30 - 20:30
  Салса
  Начинаещи I
  от 10.09.20
 • 20:30 - 21:30
  Салса
  УСКОРЕН КУРС
  Начинаещи
  от 05.07.21

Вторник

Сряда

Четвъртък

 • 17:30 - 18:30
  Салса
  Начинаещи
  от 13.05.21
 • 18:30 - 19:30
  Салса
  Начинаещи
  от 01.02.21
 • 19:30 - 20:30
  Салса
  Начинаещи I
  от 10.09.20
 • 20:30 - 21:30
  Салса
  УСКОРЕН КУРС
  Начинаещи
  от 05.07.21

Петък

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
19:30 - 20:00 Бачата
Средно-напреднали
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Бачата
Средно-напреднали
19:30 - 20:30
Ина, Захари
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Бачата
Средно ниво
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Бачата
Начинаещи II
от 23.09.20
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Бачата
Средно ниво
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Бачата
Начинаещи II
от 23.09.20
20:30 - 21:30
Ина, Захари
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00 Бачата
Начинаещи
от 22.02.21
21:30 - 22:30
Бачата
Напреднали
21:30 - 22:30
Ина, Захари
Бачата
Начинаещи
от 22.02.21
21:30 - 22:30
22:00 - 22:30

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
14:00 - 14:30 Класически балет
Средно ниво
14:00 - 15:00
Яна Маринова
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30 Класически балет
Начинаещи
от 15.05.21
15:00 - 16:30
Яна Маринова
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
16:30 - 17:00 Трайбъл фюжън
Средно ниво
16:30 - 17:30
Лилия Божинова
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00 Трайбъл фюжън
Начинаещи
от 07.02.21
17:30 - 18:30
Лилия Божинова
18:00 - 18:30

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
16:30 - 17:00 Стречинг
Всички нива
16:30 - 17:30
Виктория Сиракова
17:00 - 17:30

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
21:30 - 22:00 Workshops
21:30 - 22:30
Ина, Захари
22:00 - 22:30

Петък