Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
14:00 - 14:30 Класически балет
Средно ниво
14:00 - 15:00
Яна Маринова
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30 Класически балет
Начинаещи
от 15.01.22
15:00 - 16:30
Яна Маринова
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00 Зумба
НОВА ГРУПА
Всички нива
от 14.05.22
16:30 - 17:30
Маргарита Масларова
Трайбъл фюжън
Средно ниво
16:30 - 17:30
Лилия Божинова
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00 Салса
Начинаещи
от 13.01.22
17:30 - 18:30
Български народни танци
Начинаещи
от 18.01.22
17:30 - 18:30
Ирина Ботева
Ориенталски танци
НОВА ГРУПА
Начинаещи
от 11.05.22
17:30 - 18:30
Салса
Начинаещи
от 13.01.22
17:30 - 18:30
Български народни танци
Начинаещи
от 18.01.22
17:30 - 18:30
Ирина Ботева
Салса и бачата практика
НОВО
Всички нива
от 14.05.22
17:30 - 18:30
Трайбъл фюжън
Начинаещи
от 03.10.21
17:30 - 18:30
Лилия Божинова
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00 Салса
Начинаещи III
от 01.02.21
18:30 - 19:30
Салса
Напреднали
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи II
от 29.09.21
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи III
от 01.02.21
18:30 - 19:30
Салса
Напреднали
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи II
от 29.09.21
18:30 - 19:30
Ина, Захари
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00 Салса
Средно ниво
19:30 - 20:30
Салса
Средно-напреднали
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Бачата
Начинаещи II
от 29.09.21
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Салса
Средно ниво
19:30 - 20:30
Салса
Средно-напреднали
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Бачата
Начинаещи II
от 29.09.21
19:30 - 20:30
Ина, Захари
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Салса
Начинаещи
от 07.02.22
20:30 - 21:30
Бачата
Средно-напреднали
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Бачата
Средно ниво
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи
от 07.02.22
20:30 - 21:30
Бачата
Средно-напреднали
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Бачата
Средно ниво
20:30 - 21:30
Ина, Захари
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00 Кизомба
Начинаещи
от 17.01.22
21:30 - 22:30
Алена Щерк
Бачата
Напреднали
21:30 - 22:30
Ина, Захари
Аржентинско танго
Начинаещи
от 09.02.22
21:30 - 22:30
Бела и Павел
Кизомба
Начинаещи
от 17.01.22
21:30 - 22:30
Алена Щерк
Workshops
21:30 - 22:30
Ина, Захари
22:00 - 22:30

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
17:30 - 18:00 Салса
Начинаещи
от 13.01.22
17:30 - 18:30
Салса
Начинаещи
от 13.01.22
17:30 - 18:30
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00 Салса
Начинаещи III
от 01.02.21
18:30 - 19:30
Салса
Напреднали
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи II
от 29.09.21
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи III
от 01.02.21
18:30 - 19:30
Салса
Напреднали
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи II
от 29.09.21
18:30 - 19:30
Ина, Захари
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00 Салса
Средно ниво
19:30 - 20:30
Салса
Средно-напреднали
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Салса
Средно ниво
19:30 - 20:30
Салса
Средно-напреднали
19:30 - 20:30
Ина, Захари
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Салса
Начинаещи
от 07.02.22
20:30 - 21:30
Салса
Начинаещи
от 07.02.22
20:30 - 21:30
21:00 - 21:30

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
19:30 - 20:00 Бачата
Начинаещи II
от 29.09.21
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Бачата
Начинаещи II
от 29.09.21
19:30 - 20:30
Ина, Захари
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Бачата
Средно-напреднали
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Бачата
Средно ниво
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Бачата
Средно-напреднали
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Бачата
Средно ниво
20:30 - 21:30
Ина, Захари
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00 Бачата
Напреднали
21:30 - 22:30
Ина, Захари
22:00 - 22:30

Вторник

Сряда

Петък

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
17:30 - 18:00 Салса и бачата практика
НОВО
Всички нива
от 14.05.22
17:30 - 18:30
18:00 - 18:30

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
21:30 - 22:00 Кизомба
Начинаещи
от 17.01.22
21:30 - 22:30
Алена Щерк
Кизомба
Начинаещи
от 17.01.22
21:30 - 22:30
Алена Щерк
22:00 - 22:30

Понеделник

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
21:30 - 22:00 Аржентинско танго
Начинаещи
от 09.02.22
21:30 - 22:30
Бела и Павел
22:00 - 22:30

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
14:00 - 14:30 Класически балет
Средно ниво
14:00 - 15:00
Яна Маринова
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30 Класически балет
Начинаещи
от 15.01.22
15:00 - 16:30
Яна Маринова
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
17:30 - 18:00 Български народни танци
Начинаещи
от 18.01.22
17:30 - 18:30
Ирина Ботева
Български народни танци
Начинаещи
от 18.01.22
17:30 - 18:30
Ирина Ботева
18:00 - 18:30

Вторник

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
17:30 - 18:00 Ориенталски танци
НОВА ГРУПА
Начинаещи
от 11.05.22
17:30 - 18:30
18:00 - 18:30

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
16:30 - 17:00 Трайбъл фюжън
Средно ниво
16:30 - 17:30
Лилия Божинова
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00 Трайбъл фюжън
Начинаещи
от 03.10.21
17:30 - 18:30
Лилия Божинова
18:00 - 18:30

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
16:30 - 17:00 Зумба
НОВА ГРУПА
Всички нива
от 14.05.22
16:30 - 17:30
Маргарита Масларова
17:00 - 17:30

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
21:30 - 22:00 Workshops
21:30 - 22:30
Ина, Захари
22:00 - 22:30

Петък