Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
15:30 - 16:00 Детски групи - български народни танци
Начинаещи (4-8 год.)
от 01.10.22
15:30 - 16:30
Хороводец
Детски групи - български народни танци
Начинаещи (4-8 год.)
от 01.10.22
15:30 - 16:30
Хороводец
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00 Детски групи - класически балет
Начинаещи (4-6 год.)
от 07.09.22
17:30 - 18:30
Тиара
Детски групи - к-поп
Начинаещи (8-12 год.)
от 27.09.22
17:30 - 18:30
Симона Доганова
Детски групи - класически балет
Начинаещи (4-6 год.)
от 07.09.22
17:30 - 18:30
Тиара
Детски групи - к-поп
Начинаещи (8-12 год.)
от 27.09.22
17:30 - 18:30
Симона Доганова
Детски групи - класически балет
Начинаещи (8-12 год.)
от 01.10.22
17:30 - 18:30
Тиара
Детски групи - класически балет
Начинаещи (8-12 год.)
от 01.10.22
17:30 - 18:30
Тиара
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00 Детски групи - класически балет
Начинаещи (7-9 год.)
от 07.09.22
18:30 - 19:30
Тиара
К-поп
НОВА ГРУПА
Начинаещи
от 10.01.23
18:30 - 19:30
Симона Доганова
Детски групи - класически балет
Начинаещи (7-9 год.)
от 07.09.22
18:30 - 19:30
Тиара
Пилатес
Всички нива
18:30 - 19:30
Теодора Цончева
К-поп
НОВА ГРУПА
Начинаещи
от 10.01.23
18:30 - 19:30
Симона Доганова
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00 Ориенталски танци
Средно ниво
19:30 - 20:30
Боряна Димитрова
К-поп
Начинаещи
от 27.09.22
19:30 - 20:30
Симона Доганова
Ориенталски танци
Средно ниво
19:30 - 20:30
Боряна Димитрова
Стречинг
НОВА ГРУПА
Всички нива
от 19.01.23
19:30 - 20:30
Мина Сидерова
К-поп
Начинаещи
от 27.09.22
19:30 - 20:30
Симона Доганова
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Ориенталски танци
Начинаещи
от 26.09.22
20:30 - 21:30
Лилия Божинова
К-поп
Напреднали
(затворена група)
20:30 - 21:30
Симона Доганова
Ориенталски танци
Начинаещи
от 26.09.22
20:30 - 21:30
Лилия Божинова
Стречинг
НОВА ГРУПА
Всички нива
от 19.01.23
20:30 - 21:30
Мина Сидерова
К-поп
Напреднали
(затворена група)
20:30 - 21:30
Симона Доганова
21:00 - 21:30

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
18:30 - 19:00 К-поп
НОВА ГРУПА
Начинаещи
от 10.01.23
18:30 - 19:30
Симона Доганова
К-поп
НОВА ГРУПА
Начинаещи
от 10.01.23
18:30 - 19:30
Симона Доганова
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00 К-поп
Начинаещи
от 27.09.22
19:30 - 20:30
Симона Доганова
К-поп
Начинаещи
от 27.09.22
19:30 - 20:30
Симона Доганова
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 К-поп
Напреднали
(затворена група)
20:30 - 21:30
Симона Доганова
К-поп
Напреднали
(затворена група)
20:30 - 21:30
Симона Доганова
21:00 - 21:30

Вторник

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
18:30 - 19:00 Пилатес
Всички нива
18:30 - 19:30
Теодора Цончева
19:00 - 19:30

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
19:30 - 20:00 Стречинг
НОВА ГРУПА
Всички нива
от 19.01.23
19:30 - 20:30
Мина Сидерова
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Стречинг
НОВА ГРУПА
Всички нива
от 19.01.23
20:30 - 21:30
Мина Сидерова
21:00 - 21:30

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
17:30 - 18:00 Детски групи - класически балет
Начинаещи (4-6 год.)
от 07.09.22
17:30 - 18:30
Тиара
Детски групи - класически балет
Начинаещи (4-6 год.)
от 07.09.22
17:30 - 18:30
Тиара
Детски групи - класически балет
Начинаещи (8-12 год.)
от 01.10.22
17:30 - 18:30
Тиара
Детски групи - класически балет
Начинаещи (8-12 год.)
от 01.10.22
17:30 - 18:30
Тиара
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00 Детски групи - класически балет
Начинаещи (7-9 год.)
от 07.09.22
18:30 - 19:30
Тиара
Детски групи - класически балет
Начинаещи (7-9 год.)
от 07.09.22
18:30 - 19:30
Тиара
19:00 - 19:30

Понеделник

Сряда

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
17:30 - 18:00 Детски групи - к-поп
Начинаещи (8-12 год.)
от 27.09.22
17:30 - 18:30
Симона Доганова
Детски групи - к-поп
Начинаещи (8-12 год.)
от 27.09.22
17:30 - 18:30
Симона Доганова
18:00 - 18:30

Вторник

Петък