Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
17:30 - 18:00 Детски групи - класически балет
Начинаещи (4-6 год.)
от 01.09.21
17:30 - 18:30
Тиара
Детски групи - класически балет
Начинаещи (4-6 год.)
от 01.09.21
17:30 - 18:30
Тиара
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00 Детски групи - класически балет
Начинаещи (6-8 год.)
от 01.09.21
18:30 - 19:30
Тиара
К-поп
Начинаещи
от 21.09.21
18:30 - 19:30
Симона Доганова
Детски групи - класически балет
Начинаещи (6-8 год.)
от 01.09.21
18:30 - 19:30
Тиара
Американски трайбъл
Начинаещи
от 23.09.21
18:30 - 19:30
Мирела Ряшева
К-поп
Начинаещи
от 21.09.21
18:30 - 19:30
Симона Доганова
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00 Ориенталски танци
Средно ниво
19:30 - 20:30
Боряна Димитрова
Индийски танци
Начинаещи I
от 16.02.21
19:30 - 20:30
Катя Тошева
Ориенталски танци
Средно ниво
19:30 - 20:30
Боряна Димитрова
Стречинг
Всички нива
19:30 - 20:30
Мирела Ряшева
Индийски танци
Начинаещи I
от 16.02.21
19:30 - 20:30
Катя Тошева
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Ориенталски танци
Начинаещи
от 10.05.21
20:30 - 21:30
Лилия Божинова
Индийски танци
Начинаещи
от 05.10.21
20:30 - 21:30
Катя Тошева
Ориенталски танци
Начинаещи
от 10.05.21
20:30 - 21:30
Лилия Божинова
Стречинг
Всички нива
20:30 - 21:30
Мирела Ряшева
Индийски танци
Начинаещи
от 05.10.21
20:30 - 21:30
Катя Тошева
21:00 - 21:30

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
18:30 - 19:00 К-поп
Начинаещи
от 21.09.21
18:30 - 19:30
Симона Доганова
К-поп
Начинаещи
от 21.09.21
18:30 - 19:30
Симона Доганова
19:00 - 19:30

Вторник

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
18:30 - 19:00 Американски трайбъл
Начинаещи
от 23.09.21
18:30 - 19:30
Мирела Ряшева
19:00 - 19:30

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
19:30 - 20:00 Стречинг
Всички нива
19:30 - 20:30
Мирела Ряшева
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Стречинг
Всички нива
20:30 - 21:30
Мирела Ряшева
21:00 - 21:30

Четвъртък