• Противоепидемични мерки!

  Противоепидемични мерки!

  Скъпи приятели, моля запознайте се с мерките, гарантиращи вашата безопасност и здраве!

  • Редовно почистване и засилена дезинфекция на обектите, включително всички контактни повърхности.
  • Използване на предпазни средства, съобразно всички хигиенни изисквания.
  • Недопускане до обектите на клиенти и служители в недобро здравословно състояние.
  • Дезинфекция на входовете чрез изтривалки с шиpoĸocпeĸтъpeн дeзинфeĸциoнeн пpeпapaт.
  • Осигуряване на дезинфектант за ръце и препарати за дезинфекция.
  • Стерилизиране на съблекалните и дрехите на посетителите чрез UVC бактерицидни и вирусоцидни лампи по време на часовете.
  • Ежеседмично дезинфекциране и почистване филтрите на вентилационните и климатични системи. Последните са най-висок клас.
  • Постоянен контрол за спазване на предприетите мерки.

  Изисквания към посетителите:

  • Спазвайте висока лична хигиена.
  • При влизане в обекта задължително измийте и дезинфекцирайте ръцете си.
  • Използвайте предпазни средства, съобразно всички хигиенни изисквания.
  • С оглед избягване струпването на хора, молим да идвате максимално подготвени за часовете и да използвате съблекалните за кратък период от време.
  • Задължително танцувайте/тренирайте с втори чифт чисти обувки.
  • Задължително носете лична кърпа (по възможност постелка) за часовете, в които е необходимо.
  • Спазвайте дистанция, докато изчаквате и по време на часовете.
  • В асансьора на Плиска се допускат максимум 3 души едновременно.
  • Бъдете отговорни към собственото си здраве и това на околните.

  Важна информация:

  • Залите се отварят 15 минути преди началото на всеки час. По-рано не се допуска никого, поради дезинфекция на съблекалните, общите части и тоалетните.
  • Часовете са намалени на 55 минути, за да могат преподавателите да спазят всички допълнителни хигиенни изисквания.
  • Възможно е провеждането на някои часове успоредно в две зали на една локация при повече хора.
  • Нe е необходимо предварително записване за съществуващите групи, а само за новите.

  Ако възникнат въпроси, не се колебайте да се свържете с нас чрез e-mail latinforcebg@gmail.com или позвънете на следните телефони:

  • +359 88 7437375 – Захари
  • +359 88 8224163 – Ина

Остави коментар

Отмени отговора