На ваше разположение са:

 • 3 зали 250 кв.м. танцувална площ
 • 40 м. обща дължина огледала
 • Професионално озвучаване
 • Екран и мултимедиен проектор
 • Безжични микрофони
 • Професионална вентилация и климатизация Toshiba
 • Free Optical Wi-Fi – 200Mbps
 • 4.25 м. височина на тавана
 • Съблекални
 • Четири тоалетни и душове
 • Авангардна рестинг зона
 • Модернистичен интериор, изготвен от водещи дизайнери