Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
10:00 - 10:30 Винг Чун
Напреднали
10:00 - 11:00
Велин Йорданов
Винг Чун
Напреднали
10:00 - 11:00
Велин Йорданов
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30 Детски групи - модерни танци
Начинаещи (8-13 год.)
от 19.09.17
11:00 - 12:00
Боряна Иванова
Детски групи - модерни танци
Начинаещи (8-13 год.)
от 19.09.17
11:00 - 12:00
Боряна Иванова
Винг Чун
Начинаещи
от 17.03.18
11:00 - 12:00
Велин Йорданов
Винг Чун
Начинаещи
от 17.03.18
11:00 - 12:00
Велин Йорданов
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00 Пилатес
Всички нива
от 11.09.17
12:30 - 13:30
Боряна Иванова
Табата
Начинаещи
от 11.01.18
12:30 - 13:30
Маргарита Георгиева
Пилатес
Всички нива
от 11.09.17
12:30 - 13:30
Боряна Иванова
Табата
Начинаещи
от 11.01.18
12:30 - 13:30
Маргарита Георгиева
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30 Детски групи - хип-хоп
Всички нива
(6-12 год.)
от 16.09.17
14:00 - 15:00
Петър Иванов
Детски групи - хип-хоп
Всички нива
(6-12 год.)
от 16.09.17
14:00 - 15:00
Петър Иванов
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30 Хип-хоп
Начинаещи
от 16.09.17
15:00 - 16:00
Петър Иванов
Хип-хоп
Начинаещи
от 16.09.17
15:00 - 16:00
Петър Иванов
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30 Хип-хоп
Напреднали
от 16.09.17
16:00 - 17:00
Петър Иванов
Хип-хоп
Напреднали
от 16.09.17
16:00 - 17:00
Петър Иванов
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30 Детски групи - модерни танци
Начинаещи (6-10 год.)
от 19.02.18
17:00 - 18:00
Боряна Иванова
Детски групи - модерни танци
Начинаещи (8-13 год.)
от 19.09.17
17:00 - 18:00
Боряна Иванова
Детски групи - модерни танци
Начинаещи (6-10 год.)
от 19.02.18
17:00 - 18:00
Боряна Иванова
Детски групи - модерни танци
Начинаещи (8-13 год.)
от 19.09.17
17:00 - 18:00
Боряна Иванова
17:30 - 18:00 Ориенталски танци
Начинаещи
от 16.03.18
17:30 - 18:30
Боряна Димитрова
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00 Салса
Начинаещи
от 09.01.17
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Български народни танци
Начинаещи
от 16.01.18
18:30 - 19:30
Михаела Шилегарска
Хип-хоп
Начинаещи
от 13.09.17
18:30 - 19:30
Здравко Костадинов
Салса
Начинаещи
от 09.01.17
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Български народни танци
Начинаещи
от 16.01.18
18:30 - 19:30
Михаела Шилегарска
Модерен балет
Начинаещи
от 10.03.18
В неделя само през летния сезон!
18:30 - 19:30
Боряна Иванова
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00 Бачата
Средно ниво
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Кизомба
Начинаещи
от 13.04.18
19:30 - 20:30
Еми и Жоро
Зумба
Всички нива
19:30 - 20:30
Надежда Антова
Бачата
Средно ниво
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Кизомба
Начинаещи
от 13.04.18
19:30 - 20:30
Еми и Жоро
Бачата
Начинаещи
от 24.01.18
19:30 - 20:30
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Салса
Средно ниво
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Кизомба
Средно ниво
20:30 - 21:30
Еми и Жоро
Класически балет
Начинаещи
от 13.09.17
20:30 - 21:30
Яна Маринова
Салса
Средно ниво
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Кизомба
Средно ниво
20:30 - 21:30
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00 Бачата
Начинаещи
от 11.09.17
21:30 - 22:30
Ина, Захари
Кизомба
Напреднали
21:30 - 22:30
Еми и Жоро
Бачата
Начинаещи
от 24.01.18
21:30 - 22:30
Бачата
Начинаещи
от 11.09.17
21:30 - 22:30
Ина, Захари
Кизомба
Напреднали
21:30 - 22:30
Еми и Жоро
22:00 - 22:30

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
18:30 - 19:00 Салса
Начинаещи
от 09.01.17
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи
от 09.01.17
18:30 - 19:30
Ина, Захари
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Салса
Средно ниво
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Салса
Средно ниво
20:30 - 21:30
Ина, Захари
21:00 - 21:30

Понеделник

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
19:30 - 20:00 Бачата
Средно ниво
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Бачата
Средно ниво
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Бачата
Начинаещи
от 24.01.18
19:30 - 20:30
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00 Бачата
Начинаещи
от 11.09.17
21:30 - 22:30
Ина, Захари
Бачата
Начинаещи
от 24.01.18
21:30 - 22:30
Бачата
Начинаещи
от 11.09.17
21:30 - 22:30
Ина, Захари
22:00 - 22:30

Понеделник

Сряда

Четвъртък

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
19:30 - 20:00 Кизомба
Начинаещи
от 13.04.18
19:30 - 20:30
Еми и Жоро
Кизомба
Начинаещи
от 13.04.18
19:30 - 20:30
Еми и Жоро
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Кизомба
Средно ниво
20:30 - 21:30
Еми и Жоро
Кизомба
Средно ниво
20:30 - 21:30
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00 Кизомба
Напреднали
21:30 - 22:30
Еми и Жоро
Кизомба
Напреднали
21:30 - 22:30
Еми и Жоро
22:00 - 22:30

Вторник

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
15:00 - 15:30 Хип-хоп
Начинаещи
от 16.09.17
15:00 - 16:00
Петър Иванов
Хип-хоп
Начинаещи
от 16.09.17
15:00 - 16:00
Петър Иванов
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30 Хип-хоп
Напреднали
от 16.09.17
16:00 - 17:00
Петър Иванов
Хип-хоп
Напреднали
от 16.09.17
16:00 - 17:00
Петър Иванов
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00 Хип-хоп
Начинаещи
от 13.09.17
18:30 - 19:30
Здравко Костадинов
19:00 - 19:30

Сряда

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
19:30 - 20:00 Зумба
Всички нива
19:30 - 20:30
Надежда Антова
20:00 - 20:30

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
12:30 - 13:00 Пилатес
Всички нива
от 11.09.17
12:30 - 13:30
Боряна Иванова
Пилатес
Всички нива
от 11.09.17
12:30 - 13:30
Боряна Иванова
13:00 - 13:30

Понеделник

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
12:30 - 13:00 Табата
Начинаещи
от 11.01.18
12:30 - 13:30
Маргарита Георгиева
Табата
Начинаещи
от 11.01.18
12:30 - 13:30
Маргарита Георгиева
13:00 - 13:30

Вторник

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
20:30 - 21:00 Класически балет
Начинаещи
от 13.09.17
20:30 - 21:30
Яна Маринова
21:00 - 21:30

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
18:30 - 19:00 Модерен балет
Начинаещи
от 10.03.18
В неделя само през летния сезон!
18:30 - 19:30
Боряна Иванова
19:00 - 19:30

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
17:30 - 18:00 Ориенталски танци
Начинаещи
от 16.03.18
17:30 - 18:30
Боряна Димитрова
18:00 - 18:30

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
11:00 - 11:30 Детски групи - модерни танци
Начинаещи (8-13 год.)
от 19.09.17
11:00 - 12:00
Боряна Иванова
Детски групи - модерни танци
Начинаещи (8-13 год.)
от 19.09.17
11:00 - 12:00
Боряна Иванова
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30 Детски групи - модерни танци
Начинаещи (6-10 год.)
от 19.02.18
17:00 - 18:00
Боряна Иванова
Детски групи - модерни танци
Начинаещи (8-13 год.)
от 19.09.17
17:00 - 18:00
Боряна Иванова
Детски групи - модерни танци
Начинаещи (6-10 год.)
от 19.02.18
17:00 - 18:00
Боряна Иванова
Детски групи - модерни танци
Начинаещи (8-13 год.)
от 19.09.17
17:00 - 18:00
Боряна Иванова
17:30 - 18:00

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
14:00 - 14:30 Детски групи - хип-хоп
Всички нива
(6-12 год.)
от 16.09.17
14:00 - 15:00
Петър Иванов
Детски групи - хип-хоп
Всички нива
(6-12 год.)
от 16.09.17
14:00 - 15:00
Петър Иванов
14:30 - 15:00

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
10:00 - 10:30 Винг Чун
Напреднали
10:00 - 11:00
Велин Йорданов
Винг Чун
Напреднали
10:00 - 11:00
Велин Йорданов
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30 Винг Чун
Начинаещи
от 17.03.18
11:00 - 12:00
Велин Йорданов
Винг Чун
Начинаещи
от 17.03.18
11:00 - 12:00
Велин Йорданов
11:30 - 12:00

Събота

Неделя