Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
14:00 - 14:30 Класически балет
Начинаещи
от 09.09.17
14:00 - 15:30
Яна Маринова
Зумба
Всички нива
14:00 - 15:00
Надежда Антова
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00 Детски групи - хип-хоп
Начинаещи
(8-13 год.)
от 14.04.18
15:30 - 16:30
Детски групи - хип-хоп
Начинаещи
(8-13 год.)
от 14.04.18
15:30 - 16:30
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00 Салса
Начинаещи
от 31.01.18
16:30 - 17:30
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00 Български народни танци
Начинаещи
от 25.09.17
17:30 - 18:30
Чанове
Салса
Начинаещи
от 31.01.18
17:30 - 18:30
Български народни танци
Начинаещи
от 25.09.17
17:30 - 18:30
Чанове
Салса
Начинаещи
от 21.02.17
17:30 - 18:30
Ина, Захари
Детски групи - класически балет
Начинаещи
17:30 - 18:30
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00 Български народни танци
Напреднали
18:30 - 19:30
Чанове
Салса
Начинаещи
от 21.02.17
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи
от 27.09.17
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Български народни танци
Напреднали
18:30 - 19:30
Чанове
Бачата
Средно ниво
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи
от 27.09.17
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Ориенталски танци
Начинаещи
от 17.09.17
18:30 - 19:30
Боряна Димитрова
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00 Български народни танци
Средно ниво
19:30 - 20:30
Чанове
Салса
Средно ниво
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Бачата
Начинаещи
от 27.09.17
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Български народни танци
Средно ниво
19:30 - 20:30
Чанове
Салса
Средно ниво
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Бачата
Начинаещи
от 27.09.17
19:30 - 20:30
Ина, Захари
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Хип-хоп
Начинаещи
от 11.09.17
20:30 - 21:30
Здравко Костадинов
Салса
Напреднали
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Хип-хоп
Начинаещи
от 11.09.17
20:30 - 21:30
Здравко Костадинов
Зумба
Всички нива
20:30 - 21:30
Надежда Антова
Салса
Напреднали
20:30 - 21:30
Ина, Захари
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00 Кизомба
Начинаещи
от 15.01.18
21:30 - 22:30
Алена Щерк
Бачата
Напреднали
21:30 - 22:30
Ина, Захари
Аржентинско танго
Начинаещи
от 11.10.17
21:30 - 22:30
Бела и Павел
Кизомба
Средно ниво
21:30 - 22:30
Алена Щерк
Workshops
21:30 - 22:30
Ина, Захари
22:00 - 22:30

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
16:30 - 17:00 Салса
Начинаещи
от 31.01.18
16:30 - 17:30
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00 Салса
Начинаещи
от 31.01.18
17:30 - 18:30
Салса
Начинаещи
от 21.02.17
17:30 - 18:30
Ина, Захари
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00 Салса
Начинаещи
от 21.02.17
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи
от 27.09.17
18:30 - 19:30
Ина, Захари
Салса
Начинаещи
от 27.09.17
18:30 - 19:30
Ина, Захари
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00 Салса
Средно ниво
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Салса
Средно ниво
19:30 - 20:30
Ина, Захари
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Салса
Напреднали
20:30 - 21:30
Ина, Захари
Салса
Напреднали
20:30 - 21:30
Ина, Захари
21:00 - 21:30

Вторник

Сряда

Петък

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
18:30 - 19:00 Бачата
Средно ниво
18:30 - 19:30
Ина, Захари
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00 Бачата
Начинаещи
от 27.09.17
19:30 - 20:30
Ина, Захари
Бачата
Начинаещи
от 27.09.17
19:30 - 20:30
Ина, Захари
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00 Бачата
Напреднали
21:30 - 22:30
Ина, Захари
22:00 - 22:30

Вторник

Сряда

Петък

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
21:30 - 22:00 Кизомба
Начинаещи
от 15.01.18
21:30 - 22:30
Алена Щерк
Кизомба
Средно ниво
21:30 - 22:30
Алена Щерк
22:00 - 22:30

Понеделник

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
20:30 - 21:00 Хип-хоп
Начинаещи
от 11.09.17
20:30 - 21:30
Здравко Костадинов
Хип-хоп
Начинаещи
от 11.09.17
20:30 - 21:30
Здравко Костадинов
21:00 - 21:30

Понеделник

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
14:00 - 14:30 Зумба
Всички нива
14:00 - 15:00
Надежда Антова
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00 Зумба
Всички нива
20:30 - 21:30
Надежда Антова
21:00 - 21:30

Четвъртък

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
21:30 - 22:00 Аржентинско танго
Начинаещи
от 11.10.17
21:30 - 22:30
Бела и Павел
22:00 - 22:30

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
14:00 - 14:30 Класически балет
Начинаещи
от 09.09.17
14:00 - 15:30
Яна Маринова
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
18:30 - 19:00 Ориенталски танци
Начинаещи
от 17.09.17
18:30 - 19:30
Боряна Димитрова
19:00 - 19:30

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
17:30 - 18:00 Детски групи - класически балет
Начинаещи
17:30 - 18:30
18:00 - 18:30

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
15:30 - 16:00 Детски групи - хип-хоп
Начинаещи
(8-13 год.)
от 14.04.18
15:30 - 16:30
Детски групи - хип-хоп
Начинаещи
(8-13 год.)
от 14.04.18
15:30 - 16:30
16:00 - 16:30

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
21:30 - 22:00 Workshops
21:30 - 22:30
Ина, Захари
22:00 - 22:30

Петък